การพัฒนาคุณภาพสารสนเทศโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 12

คำอธิบายตาราง
โรงพยาบาล ปีร่วมโครงการ ประเมินระดับแล้ว กำลังประเมิน มาตรฐาน ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน Edit Delete
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
หาดใหญ่ 2562 3 1

สงขลา 2562 3 1

นาหม่อม 2562 3 1

เทพา 2562 3 1